Kynotrust Hondenmassage voor mentale en fysieke balans
 

Privacy

Algemeen

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG.

In mijn massagebedrijf worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk voor de (financiële) administratie, communicatie met u voor de verslaglegging van consulten.

Kynotrust is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Mijn plichten:

-uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verwerkt:

     - voor dienstverlening (verslaglegging van consulten en communicatie met u);

     - voor de financiële administratie;

     - er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

- Kynotrust heeft zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens, er vindt alleen overleg plaats met andere         hondenspecialisten na uw toestemming.

- Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

- Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening.


U heeft de volgende rechten:

- Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

- Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

- Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.